Hướng dẫn sử dụng cân đếm QHC / AHC Tscale

Hướng dẫn sử dụng cân đếm QHC

Hướng dẫn sử dụng cân đếm QHC / AHC Tscale

Nội dung chính

 • Chi tiết cách sử dụng cân đếm QHC và AHC:
  • Các phím chức năng tương ứng:
  • Hoạt động cơ bản của cân.
  • Chức năng đếm chức năng chính của cân :
  • 5.1.2 Nhập Trọng lượng Đơn vị:
  • 5.2 Bộ phận đếm
  • 5.3 Cập nhật Trọng lượng Tự động:
  • SỐ LƯỢNG VÀ CẢNH BÁO ALARM
  • 7.1 Chếc độ nhớ thủ công:

Trong thời gian qua khi công ty Cân điện tử Vạn An phân phối cân đếm QHC và AHC của Tscale thì không ít khách hàng liên hệ yêu cầu hướng dẫn cách sử dụng, sau đây Cân điện tử Vạn An xin viết bài viết hướng dẫn cách cho người dùng sử dụng cân đếm đúng cách.

 

Chi tiết cách sử dụng cân đếm QHC và AHC:

Các thang đo AHC / QHC cung cấp một cách chính xác, nhanh chóng và loạt linh hoạt ứng dụng đếm mẫu sản phẩm một cách nhanh nhất.Cân model của hãng Tscale trong danh mục cân chuyên dụng đếm sản phẩm chính hãng độ chính xác cao nhất .

Tất cả các đơn vị bao gồm theo dõi tự động bằng không, cho phép setup giới hạn cảnh bảo về trọng lượng / số lượng.

Có chức năng tích lũy cộng dồn.

Và quý khách xem thêm một số thông số kỹ thuật và giá cân đếm điện tử QHC

Các phím chức năng tương ứng:

CE : Phím có chức năng xóa trọng lượng đơn vị , xóa giá trị nhập vào

Giữ phím này có thể thay đổi trong báo thức kiểm tra cân nặng và kiểm tra cảnh báo số lượng.

0~9 . : Phím nhập số, được sử dụng để nhập thủ công một giá trị của trọng lượng, đơn vị trọng lượng và mẫu kích thước.

M+ : Thêm số hiện tại vào giá trị nhờ cho phép nhớ lên đến 99 giá trị hoặc công.

MR : Nhắc lại bộ nhớ tích lũy

Pst : Để đặt giới hạn cao / thấp cho cân và đếm kiểm tra báo động.

Unit. Wt : Được sử dụng để nhập trọng lượng của một mẫu theo cách thủ công. (trong AHCa / QHCa phím này có tên lb / kg, ở điểm không, nhấn phím này để thay đổi đơn vị cân.)

Sample : Được sử dụng để nhập số lượng các mục trong một mẫu.

Zero : Cho cân về giá trị 0.

TARE : Phím chức năng trừ bì giá trị cân.

Print : Để in kết quả tới máy PC hoặc máy in sử dụng tùy chọn giao diện RS-232.

Hoạt động cơ bản của cân.

Bạn có thể bấm phím ZERO bất kỳ lúc nào để đặt điểm zero từ

Khi tải trọng trong vòng 2% giá trị lên không.

Trừ bì :

Có hai phương pháp để nhập giá trị xà. Việc đầu tiên sử dụng

trọng lượng trên nền tảng và thứ hai sử dụng một giá trị đầu vào của người dùng.

Trừ bì thông thường:

Nhấn Zero trên cân bằng cách nhấn phím ZERO nếu cần khi có trọng lượng cần bỏ đi.

Đặt một bình chứa trên nền, một giá trị cho trọng lượng của nó sẽ được

hiển thị trọng lượng bạn nhấn phím TARE để bỏ giá trị trọng lượng lúc này trọng lượng đặt lên cân sẽ được bỏ trọng lượng bì.

Trừ bì giá trị định trước:
Phương pháp này cho phép bạn nhập giá trị cho trọng lượng cần trừ từ bàn phím. Điều này rất hữu ích nếu tất cả các thùng chứa đều giống nhau hoặc nếu thùng chứa đã đầy nhưng trọng lượng tịnh là bắt buộc và trọng lượng tare của để loại bỏ trọng lường bì cần nhập vào

Bằng cách như sau nhập giá trị cho trọng lượng Tare bằng bàn phím, bấm TARE để giữ giá trị xay. Trọng lượng sẽ hiển thị một giá trị âm bằng tare.

Lúc này đặt thùng chứa lên cân thì màn hình sẽ hiển thị trọng lượng của thùng chứa trừ là giá trị 0.

Chức năng đếm chức năng chính của cân :

5.1 Đặt đơn vị Trọng lượng
Để làm theo phương pháp này cần phải biết mức trung bình trọng lượng của vật phẩm được đếm. Điều này có thể được thực hiện bằng cách cân số lượng các mặt hàng được biết đến và để cho cân xác định mức trung bình đơn vị trọng lượng hoặc bằng tay nhập vào một trọng lượng đã biết bằng cách sử dụng bàn phím.

5.1.1 Cân một mẫu để xác định đơn vị Trọng lượng
Để xác định trọng lượng trung bình của các mặt hàng được tính sẽ là cần thiết để đặt một số lượng được biết đến của các mục trên cân và sau đó để xác định trọng lượng được cân.

Cân sẽ sẽ chia tổng trọng lượng theo số lượng mẫu

và hiển thị trọng lượng đơn vị trung bình.

Zero của cân bằng cách nhấn phím ZERO nếu cần. Nếu một bao bì sẽ được sử dụng, đặt thùng chứa lên cân và tare như đã giới thiệu mục trên .

Đặt một số lượng các mặt hàng được biết đến trên lên cân . Sau khi cân nặng

hiển thị là ổn định nhập số lượng các mục bằng cách sử dụng các phím số tiếp theo là phím SMPL. Số đơn vị sẽ được hiển thị trên màn hình hiển thị “Số lượng” và trọng lượng trung bình được tính sẽ được hiển thị trên màn hình “Đơn vị Trọng lượng”.

Khi thêm nhiều mẫu sản phẩm lên cân , trọng lượng và số lượng

sẽ tăng.

Lưu ý :

Nếu Cân không ổn định, tính toán sẽ không được hoàn thành. Nếu

trọng lượng dưới 0, số lượng hiển thị sẽ hiển thị số âm.

5.1.2 Nhập Trọng lượng Đơn vị:

Nếu đơn vị trọng lượng đã được biết thì có thể nhập vào đó giá trị sử dụng bàn phím.

Nhập giá trị của đơn vị trọng lượng bằng cách sử dụng các phím số sau đó nhấn phím U.weight. Màn hình “Đơn vị Trọng lượng” sẽ hiển thị giá trị khi nó được nhập vào.

Mẫu này sau đó được thêm vào cân và trọng lượng sẽ được hiển thị cũng như số lượng dựa trên đơn vị trọng lượng.

5.2 Bộ phận đếm

Sau khi khối lượng đơn vị đã được xác định hoặc nhập có thể sử dụng thang đo để đếm từng phần. Cân đếm có thể được trừ bao bì của vật mẩu bằng cách nhấn phím TARE như đã nói ở mục trên.

Sau khi thang được làm phẳng, các mục cần đếm được thêm vào và màn hình “Số lượng” sẽ hiển thị số mục được tính bằng trọng lượng và đơn vị trọng lượng.

Có thể tăng độ chính xác của đơn vị trọng lượng bất kỳ lúc nào trong quá trình đếm bằng cách nhập số hiển thị sau đó nhấn phím U.weight. Bạn phải chắc chắn số lượng được hiển thị

Để cân có độ chính xác cao hơn cần cần nhập giá trị với số lượng lớn.

5.3 Cập nhật Trọng lượng Tự động:

Các thang đo sẽ tự động cập nhật đơn vị trọng lượng khi một mẫu bằng hoặc ít hơn mẫu đã có trên nền tảng này được thêm vào. Một tiếng bíp sẽ được phát ra khi giá trị được cập nhật. Đó là khôn ngoan để kiểm tra số lượng là chính xác khi đơn vị trọng lượng được cập nhật tự động. Tính năng này bị tắt ngay khi số mục được thêm vào vượt quá số đếm dùng làm mẫu.

SỐ LƯỢNG VÀ CẢNH BÁO ALARM

6.1 Thiết lập giới hạn Hi / Limit thấp
Nhấn phím Pst, màn hình sẽ hiển thị hiển thị Hi cnt, đây là phím giới hạn cao để đếm báo động,sau đó nhấn phím TARE để xác nhận, sau đó hiển thị hiển thị lo cnt, cản báo giới hạn thấp và ta bấm TARE để xác nhận, sau đó hiển thị hiển thị hinet, phím giới hạn cao để cân, bấm TARE để xác nhận, sau đó hiển thị hiển thị lo net, trọng lượng giới hạn thấp để cân, bấm TARE để xác nhận, quay trở lại

đến chế độ cân thường.

6.2 Kiểm tra báo động
Lúc đầu, bạn cần phải đặt chế độ kiểm tra, bằng cách giữ phím CE, bạn sẽ thấy

Màn hình hiển thị CHECK NET (kiểm tra cân nặng), Màn hình hiển thị CHECK PCS (kiểm tra đếm báo động) CHECK OFF (không sử dụng chức năng cảnh báo).

Bạn có thể đặt tiếng bíp khi cao (khi trọng lượng / số lượng> giới hạn cao, tiếng bíp

bật)

Thấp (khi trọng lượng / số lượng <thấp, bật tiếng bíp),

OK (khi trọng lượng / số lượng phạm vi cao thấp, tiếng bíp),

NG (khi trọng lượng / số lượng ra khỏi tầm cao thấp,

bật tiếng bíp), về cách cài chế độ bíp, xem chi tiết về kỹ thuật hướng dẫn sử dụng.

Chế độ nhớ của cân

7.1 Chếc độ nhớ thủ công:

Các giá trị (trọng lượng và số lượng) được hiển thị trên màn hình có thể được lưu vào giá trị tích lũy bằng cách nhấn phím M +. Màn hình trọng lượng sẽ “Weight ” màn hình sẽ hiển thị sẽ hiển thị tổng trọng lượng, Màn hình đếm số lượng sẽ hiển thị “Count” sẽ hiển thị tổng số , màn hình “Unit Weight” sẽ hiển thị số lượng

lần các mục đã được thêm vào bộ nhớ tích lũy. Giá trị sẽ được hiển thị trong 2 giây trước khi trở lại bình thường.

Cân phải trở về số không hoặc một số âm trước một số khác mẫu có thể được thêm vào bộ nhớ.

Thêm nhiều sản phẩm sau đó có thể được thêm vào và nhấn phím M + một lần nữa.

Điều này có thể tiếp tục lên đến 99 mục, hoặc cho đến khi hiển thị trọng lượng dung lượng được vượt quá số lượt nhớ cho phép .

Để quan sát tổng số được lưu trữ báo chí các phím MR. Tổng số sẽ là hiển thị trong 2 giây. Để xóa bộ nhớ nhấn MR để gọi lại tổng số từ bộ nhớ và sau đó bấm phím CE để xóa tất cả các giá trị từ bộ nhớ.

7.2 Chếc độ nhơ tự động :
Cân có thể được thiết lập để tự nhớ tổng số khi một trọng lượng được đặt trên cân . Điều này loại bỏ sự cần thiết phải nhấn M + để lưu trữ các giá trị vào bộ nhớ. Tuy nhiên phím M + vẫn đang hoạt động và có thể được ép để lưu trữ các giá trị ngay lập tức. Trong trường hợp này các giá trị sẽ không được lưu trữ khi thang đo trở về bằng không.

Hiệu chuẩn lại cân model QHC3
Nhấn phím TARE trong quá trình kiểm tra tự động, để vào menu thông số, mật khẩu mặc định là 0000.

Khi menu tham số hiển thị “F1 CAL” nhấn phím TARE.

Màn hình sẽ hiển thị “unLoAd” yêu cầu không bỏ vật mẫu lên mặt đĩa cân và nhấn phím TARE để đặt điểm zero.

Sau đó đặt trọng lượng quả cân chuẩn lên đĩa cân , sau đó đặt trọng lượng này

Bằng phím số và sau đó bấm phím TARE. Cân phải là ổn định trước khi nhấn phím TARE để chấp nhận trọng lượng. Đèn báo chế độ ổn định được bật lên. Khi hiệu chuẩn được hoàn thành, cân sẽ trở nên tự nhiên và trọng lượng cân nặng được hiển thị và chế độ căn chỉnh đã hoàn thành.

Bạn đang xem thông tin sản phẩm liên quan bài viết của công ty Cân điện tử Vạn An chúng tôi, hi vọng thông tin này đầy đủ tới bạn, nếu không bạn có thể phản hồi với Vạn An qua Hotline 0989.695.960 – 0989.468.785. Cty cân điện tử Vạn An là một trong đợn vị chuyên về Cân phân tích 3 số lẻ hiện nay, điều đó một phần được chứng minh qua bề dầy lịch sử của công ty, cũng như sự tín nhiệm của khách hàn dành cho Cân Vạn An. Thông tin bài viết thuộc dải sản phẩm báo giá Cân sàn điện tử , đây chỉ là một trong số rất nhiều loại cân mà chúng tôi đang cung cấp. Hiện nay Công ty Vạn An đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu về cân điện tử trên toàn quốc.

Trên đây là một số thông tin hữu ích cho các bạn về sản phẩm cân điện tử của chúng tôi, để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÂN ĐIỆN TỬ VẠN AN:

Địa chỉ: Số 226 Phố Yên Duyên, P. Yên Sở Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Tham khảo thêm sản phẩm và revew sản phẩm tại fanpage: VanAnScale2022

Website: www.canvanan.com

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kĩ hơn về các sản phẩm và giá thành tốt phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.

HỖ TRỢ TƯ VẤN BÁO GIÁ MIỄN PHÍ 24/7, Chiết khấu cao khi đặt hàng.

Hotline: 0989.695.960 – 0989.468.785  (giao hàng toàn quốc, bảo hành chính hãng tận nơi đến 12 tháng)