Loadcell Zemic H3

Loadcell Zemic H3

  • Cảm ứng lực, Cảm biến lực  (Loadcell) Zemic H3 50kg
  • Cảm ứng lực, Cảm biến lực  (Loadcell)  Zemic H3100kg
  • Cảm ứng lực, Cảm biến lực  (Loadcell) Zemic H3 200kg
  • Cảm ứng lực, Cảm biến lực  (Loadcell) Zemic H3 300kg
  • Cảm ứng lực, Cảm biến lực  (Loadcell) Zemic H3 500kg
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi